top of page

Vícepotrubní systém

Popis a schéma

 

  • Vícepotrubní centrální mazací systém slouží k mazání strojů a strojních zařízení od několika do cca 60-ti i více mazacích míst a do vzdálenosti max. cca 20 metrů.
 
  • Tento systém je vhodný pro mazání kompaktních celků a používá se především pro dopravu mazací látky do třecích dvojic, u kterých není nutná 100% kontrola dodávky.
 
  • Množství maziva pro každé jednotlivé mazací místo (skupinu mazacích míst) se nastavuje přímo na mazacím přístroji (popř. spojováním vývodů), celkové dodávané množství je možné měnit volbou režimu provozu.
 
  • Pomocí vhodných rozdělovačů je možné rozšířit počet mazacích míst a částečně kontrolovat dodávku maziva do těchto mazacích míst.
 
  • Systém je velmi jednoduchý z konstrukčního i uživatelského hlediska.
 
bottom of page