top of page

TYPY CENTRÁLNÍCH MAZACÍCH SYSTÉMŮ

Centrální mazací sysémy řadíme na základní, tj. univerzální a speciální, přímo určené pro dané zařízení. Není-li Vám jasné, jaký systém je pro váš provoz nejvhodnější, kontaktujte nás.

JEDNOPOTRUBNÍ SYSTÉM

 • Do cca 100 mazacích míst, vzdálených až několik desítek metrů.
 • Osazují se jím především stroje (obráběcí, textilní, tvářecí, polygrafické, balící, na tlakové lití apod.), řetězy, manipulační technika, části strojů atd.
 • Použitím různých velikostí dávkovačů (popř. jejich spojením) se docílí požadovaná množství maziva do jednotlivých mazacích míst.
 • Počet mazacích míst lze kdykoliv zvýšit připojením dalších dávkovačů, případně snížit odpojením přebytečných dávkovačů.
 • Rozvodné potrubí je během přestávky odlehčeno (není zatíženo pracovním tlakem). Systém je velmi snadno automatizovatelný.

PROGRESIVNÍ SYSTÉM

 • Je určen hlavně pro tvářecí, obráběcí, textilní, balící, transportní atd. stroje, mobilní zařízení (podvozky a technologické nástavby), části technologických komplexů (např. hutí, válcoven, elektráren, cementáren, chemiček, skláren, cukrovarů, pivovarů) atd.
 • Systém je provozně velmi spolehlivý, odolný proti mechanickému poškození a vlivům prostředí.
 • Uspořádáním a provedením rozdělovačů docílíme dodávání požadovaného množství maziva do jednotlivých mazacích míst v širokém rozsahu.
 • Princip funkce umožňuje 100% kontrolu (proti „ucpání i prasknutí“) dodávky maziva do všech mazacích míst. Systém nevyžaduje speciální funkci zdroje tlakového maziva a je velmi snadno automatizovatelný.

DVOUPOTRUBNÍ SYSTÉM

 • Pro mazání strojů a strojních zařízení s mnoha (i 1000 a více) mazacími místy, vzdálených přes 100 metrů (hutě, válcovny, elektrárny, cementárny, cihelny, cukrovary, pivovary, hornictví, stavební stroje, potravinářské stroje atd).
 • Systém je velmi provozně spolehlivý, odolný proti mechanickému poškození a vlivům prostředí.
 • Snadno se docílí požadované množství maziva do jednotlivých mazacích míst (velikostí a regulací zdvihu pístu dávkovačů či změnou režimu provozu).
 • Dodávka maziva je zcela nezávislá na různých protitlacích v mazacích místech.
 • Počet mazacích míst může být kdykoliv změněn připojením nebo odpojením dávkovačů.

VÍCEPOTRUBNÍ SYSTÉM

 • Vícepotrubní centrální mazací systém slouží k mazání strojů a strojních zařízení od několika do cca 60-ti i více mazacích míst a do vzdálenosti max. cca 20 metrů.
 • Tento systém je vhodný pro mazání kompaktních celků a používá se především pro dopravu mazací látky do třecích dvojic, u kterých není nutná 100% kontrola dodávky.​ 
 • Množství maziva pro každé jednotlivé mazací místo (skupinu mazacích míst) se nastavuje přímo na mazacím přístroji (popř. spojováním vývodů), celkové dodávané množství je možné měnit volbou režimu provozu.
 • Pomocí vhodných rozdělovačů je možné rozšířit počet mazacích míst a částečně kontrolovat dodávku maziva do těchto mazacích míst.
 • Systém je velmi jednoduchý z konstrukčního i uživatelského hlediska.

MAZÁNÍ OLEJOVOU MLHOU

 • Mazání olejovou mlhou se používá pro dopravu mazací látky do uzavřených (valivá i kluzná ložiska) i otevřených (ozubené převody, kluzná vedení, řetězy atd.) mazaných míst. 
 • V mazacím agregátu se do proudícího tlakového vzduchu podtlakem přisává mazací látka a ve formě olejové mlhy je rozvětvujícím se potrubím (bez použití dávkovačů či rozdělovačů) přiváděna k mazacím místům. Ve vstupu do mazacího místa je umístěna kondenzační tryska, ve které se vysrážejí z olejové mlhy kapky maziva a ty jsou tlakovým vzduchem dopraveny na třecí plochy. Kondenzací se zamezuje unikání olejové mlhy z mazaných míst do okolí a mazivo ve formě kapek má lepší mazací schopnost než olejová mlha. Prostor uzavřených mazaných míst musí být opatřen kanály pro odvádění tlakového vzduchu a maziva. 
 • Potřebné relativní množství maziva do jednotlivých mazaných míst se dosáhne použitím příslušných velikostí kondenzačních trysek.  
 • Tlakový vzduch mazací místa též ochlazuje a vytváří v nich přetlak, který zabraňuje vnikání nežádoucích látek z okolí. 
 • Mazací látku ve formě olejové mlhy lze dopravovat do několika až stovek (i tisíců) mazacích míst vzdálených až mnoho set metrů od mazacího agregátu.
bottom of page