top of page

Směšovací systém

Popis a schéma

 

  • Směšovací systém se používá hlavně pro dopravu mazací látky do uzavřených mazaných míst (především valivých nebo kluzných ložisek). Tento systém zaručuje kontinuální dodávání maziva do mazacích míst proudem tlakového vzduchu. K strhávání částic mazací látky tlakovým vzduchem dochází ve speciálně upravených dávkovačích či rozdělovačích, ze kterých je směs přiváděna potrubím do mazacích míst. Ve vstupu do mazacího místa může být umístěna tryska, jejíž provedení a regulovatelné množství vzduchu určuje charakter směsi. Tlakový vzduch mazaná místa chladí a vytváří v nich přetlak.
 
  • Počet mazacích míst, vzdálenosti a možnost automatizovat a kontrolovat funkci určují parametry a provedení použitých prvků.
bottom of page