top of page

Jednopotrubní systém

Popis a schéma

 

  • Progresivní centrální mazací systém je určen pro stroje a strojní zařízení do cca 100 (i více) mazacích míst vzdálených desítky metrů.
 
  • Je určen hlavně pro tvářecí, obráběcí, textilní, balící, transportní atd. stroje, mobilní zařízení (podvozky a technologické nástavby), části technologických komplexů (např. hutí, válcoven, elektráren, cementáren, chemiček, skláren, cukrovarů, pivovarů) atd.
 
  • Systém je provozně velmi spolehlivý, odolný proti mechanickému poškození a vlivům prostředí.
 
  • Uspořádáním a provedením rozdělovačů docílíme dodávání požadovaného množství maziva do jednotlivých mazacích míst v širokém rozsahu.
 
  • Princip funkce umožňuje 100% kontrolu (proti „ucpání i prasknutí“) dodávky maziva do všech mazacích míst. Systém nevyžaduje speciální funkci zdroje tlakového maziva a je velmi snadno automatizovatelný.
bottom of page