top of page

Produkty

Systémy a prvky uvedené na tomto webu jsou výběrem z výrobně-dodavatelského programu firmy a představují výrobcům i uživatelům strojů a strojních zařízení v celém rozsahu strojírenství stávající možnosti a trendy v oblasti mazací techniky. Na vyžádání obdržíte podrobnou technickou dokumentaci jednotlivých systémů nebo prvků a konkrétní obchodně-technickou nabídku.

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána, co nejdříve se Vám ozveme.

MAZACÍ PŘÍSTROJ

Stěžejní součástí centrálního mazacího systému je mazací přístroj (čerpadlo), tedy tzv. zdroj tlakového maziva. Návrh správného typu závisí na mnoha aspektech, protože uvedená zařízení se odlišují více parametry (typem pohonu, tlakem na výstupu, množstvím dodávaného maziva, počtem vývodů apod.).

ROZDĚLOVAČE, DÁVKOVAČE

Problém rozdělení mazací látky při zachování stanoveného tlaku do všech větví či mazacích míst, je řešen sekciovými rozdělovači. Jejich hlavní výhodou je možnost záměny sekcí a stanovení přesného množství maziva pro daný vývod. V současné době plní rozdělovače také velmi důležitou kontrolní funkci.

PRVKY MAZACÍ TECHNIKY

Mimo zdroje tlaku a rozdělovače jsou součástí mazacích systémů také nejrůznější přívodná potrubí, šroubení, redukce, těsnění, ventily, filtry, zařízení na úpravu vzduchu, manomentry, řídicí automatické systémy a mnoho dalších prvků.
bottom of page