top of page

Mazání ozubených kol NV-K

Popis a schéma

 

  • Mazacím přípravkem NV-K na mazání ozubených kol se na funkčních plochách ozubení vytváří bezvadný mazací film. Toto je umožněno řízenou dodávkou mazací látky na funkční plochy boků zubů.
 
  • Pro každý tvar ozubení, modul, počet zubů atd. je dodáván příslušný tvar přípravku NV-K. Přípravek se umísťuje do ozubení jako vložené kolo. Mazivo přiváděné axiálně do přípravku je radiálními kanály rozváděno na mazaná místa. Dodávání maziva do přístroje NV-K se provádí způsobem dle požadavku.
bottom of page