top of page

Mazání olejovou mlhou

Popis a schéma

 

  • Mazání olejovou mlhou se používá pro dopravu mazací látky do uzavřených (valivá i kluzná ložiska) i otevřených (ozubené převody, kluzná vedení, řetězy atd.) mazaných míst.
 
  • V mazacím agregátu se do proudícího tlakového vzduchu podtlakem přisává mazací látka a ve formě olejové mlhy je rozvětvujícím se potrubím (bez použití dávkovačů či rozdělovačů) přiváděna k mazacím místům. Ve vstupu do mazacího místa je umístěna kondenzační tryska, ve které se vysrážejí z olejové mlhy kapky maziva a ty jsou tlakovým vzduchem dopraveny na třecí plochy. Kondenzací se zamezuje unikání olejové mlhy z mazaných míst do okolí a mazivo ve formě kapek má lepší mazací schopnost než olejová mlha. Prostor uzavřených mazaných míst musí být opatřen kanály pro odvádění tlakového vzduchu a maziva. 
 
  • Potřebné relativní množství maziva do jednotlivých mazaných míst se dosáhne použitím příslušných velikostí kondenzačních trysek.  
 
  • Tlakový vzduch mazací místa též ochlazuje a vytváří v nich přetlak, který zabraňuje vnikání nežádoucích látek z okolí. 
 
  • Mazací látku ve formě olejové mlhy lze dopravovat do několika až stovek (i tisíců) mazacích míst vzdálených až mnoho set metrů od mazacího agregátu.
bottom of page