top of page

Mazání podvozků mobilních strojů

Popis a schéma

 

  • Systém je určen pro dodávání maziva do mazacích míst podvozků a technologických nástaveb nákladních automobilů, autobusů, trolejbusů, návěsů, přívěsů a těžebních, stavebních, zemědělských atd. strojů.

 

  • Obvykle se skládá z mazacího přístroje, rozdělovacích nebo dávkovacích prvků, řídící a kontrolní automatiky, rozvodného potrubí a příslušenství.

 

  • Prostřednictvím automatiky je ve zvoleném režimu ovládán provoz mazacího přístroje. Dávkovače nebo rozdělovače nuceně dávkují určené množství maziva do jednotlivých mazacích míst.

 

  • Systém je vhodný pro montáž u výrobců i provozovatelů, nevyžaduje zásah do konstrukce vozidla a je velmi odolný ve všech provozních podmínkách.

 

  • Prodloužení životnosti dílců třecích dvojic, snížení spotřeby maziva, zkrácení prostojů a odstranění obtížné a namáhavé práce proti ručnímu mazání zaručují rychlou ekonomickou návratnost pořizovacích nákladů. Správným používáním se zvyšuje i ekologičnost provozu.

bottom of page