top of page

Mazání řetězů RK-C

Popis a schéma

 

  • Systém RK-C je určen pro dopravu mazací látky do pohyblivých mazacích míst dopravních zařízení (např. deskové pásy, dopravníky cukrové řepy atd.), která jsou opatřena mazacími hlavicemi.
 
  • Tento systém zabezpečuje kontinuální a automatické mazání bez použití většího počtu pohyblivých částí.
 
  • Mazacími hlavicemi jsou přes řízené rotační šoupátko mazány čepy během pohybu na řetězovém kole
bottom of page