top of page

MAZÁNÍ OKOLKŮ KOLEJOVÝCH VOZIDEL

Oblast užití

MAZÁNÍ OKOLKŮ KOLEJOVÝCH VOZIDEL

OŠETŘENÍ HLAVY KOLEJNICE (Top Of Rail)

POTŘEBNÉ HNACÍ ENERGIE AŽ O 15 %

Mazání okolků - nahoru

SNÍŽENÍ

TŘENÍ MEZI KOLEM A KOLEJNICÍ AŽ O 80 %

HLADINY HLUKU, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

TRADICE: TISÍCE ÚSPĚŠNÝCH REALIZACÍ, ŘEŠENÍ PRO VŠECHNY TYPY KOLEJOVÝCH VOZIDEL

PŘÍZNIVÁ CENA: DÍKY REALIZOVANÉMU MNOŽSTVÍ A ZVÝŠENÉ PRODUKCI JE SYSTÉM CENOVĚ VELMI VÝHODNÝ PŘI ZACHOVÁNÍ KVALITY NĚMECKÉHO VÝROBCE

DELIMON 

ŠPONDR CMS

KVALITA: V RÁMCI VÝHRADNÍHO ZASTOUPENÍ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE SPOLEČNOST ŠPONDR CMS SPOLUPRACUJE S PŘEDNÍMI VÝROBCI, DOPRAVCI A PROVOZOVATELI KOLEJOVÝCH VOZIDEL

Reference - okolky

SPLŇUJE VEŠKERÉ DRÁŽNÍ PŘEDPISY

VYNIKAJÍCÍ REFERENCE OD ODBĚRATELŮ

STOVKY ÚSPĚŠNÝCH REALIZACÍ

TISÍCE ÚSPĚŠNÝCH   REALIZACÍ

MOŽNOST I DODATEČNÉ MONTÁŽE

VARIABILNÍ DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA

NOVĚ REALIZOVANÉ PROJEKTY

CVAG.jpg

S-BAHN provozovaný v Chemnitz, výrobce ŠKODA TRANSPORTATION, osazeno mazáním okolků DELIMON, typ BPK + DP-M, 2 snímače hladiny, dodáno ŠPONDR CMS.

Lokomotiva EFFISHUNTER, výrobce CZ LOKO, osazeno systémem mazání okolků DELIMON, typ BPK + DPM, 6,5 l, 2 trysky, 1 dělič, dodáno ŠPONDR CMS.

CZL.jpg
Plzeň,_Palackého,_Škoda_26T_č._118 (1).j

TRAMVAJ 26T výrobce ŠKODA TRANSPORTATION, určená pro město Miškolc. 

 

Osazená mazacím systémem DELIMON, typ BPK s kompresorovou jednotkou pro vlastní výrobu tlakového vzduchu. Součástí dodávky byly speciálně upravené (odlehčené) postřikovací trysky.

 

Dodáno ŠPONDR CMS.

TRYSKA.jpg

Příklad instalace trysky nad okolek kola lokomotivy. Součástí dodávky může být i držák trysky umožňující její přesné seřízení a nasměrování. Pro usnadnění montáže tryska disponuje více otvory pro připojení přívodního potrubí.

Aplikační trysky jsou vyráběny dle požadavků zákazníka. V případě aplikace pro oboustranný nástřik (tramvaje) se instaluje oboustranná tryska (vyrobená z jednoho kusu s dvěma vývody mazací směsi. Základním předpokladem pro výrobu je zachování nízké hmotnosti.

Představení systému -okolky

PŘEDSTAVENÍ SYSTÉMU

SYS.gif
dělič množství
filtrregulátor
manometr
kohout
nádrž s čerpadlem a elmag. ventilem
postřikovací trysky
postřikovací trysky
řídicí systém vozidla
jd.gif
Regulace funkce na základě:
d.gif
e.gif
ČASU JÍZDY
​např. každých 8 vteřin
UJETÉ DRÁHY
​např. každých 600 metrů
a.gif
KOLEJ. OBLOUKU
​např. <60 metrů v poloměru 
b.gif
NATOČENÍ NÁPRAVY
dle detekce vychýlení
c.gif
SOUŘADNIC GPS
přesně určené body na trati
Řídicí systém vozidla dá impuls elmag. ventilu ke spuštění mazacího cyklu. Tlakový vzduch uvede do chodu dávkovací čerpadlo v nádrži, které do proudícího vzduchu uvolní určené množství mazací látky, které je dále unášeno k děliči množství, rozděleno 1:1, a dále do postřikovacích trysek. Následně je směs vzduchu a maziva nastříknuta na okolek.
Dávkovací čerpadlo následně nasaje další dávku maziva připravenou k uvolnění do systému při dalším mazacím cyklu.
Množství mazací látky (aplikované na okolek) lze tedy korigovat počtem impulzů pro elmag. ventil. Zde je možné nastavit přesný počet impulsů v závislosti na čase, ujeté dráze (zavisí na možnostech řídicí jednotky vozidla), dále pomocí senzoru odstředivé síly v kolejových obloucích, případně pomocí signálu GPS, který spouští mazací systém před kolejovými oblouky.
Lokomotivy - okolky
xxy.gif

LOKOMOTIVY / S-BAHN

Kde je možné využít tlakového vzduchu ze zařízení

KOMPAKTNÍ, ODOLNÉ PROVEDENÍ

KOMBINACE DÁVKOVACÍHO ČERPADLA A NÁDRŽE S PŘÍSLUŠENSTVÍM

MOŽNOST PŘIDÁNÍ HLADINOVÉHO ČIDLA

VARIABILNÍ OBJEM NÁDRŽE, AŽ DO 13 LITRŮ

OVLÁDACÍ VENTILY - 1 NEBO 2 KS DLE POČTU MAZANÝCH NÁPRAV

čerpadlo DP-M

DÁVKOVACÍ ČERPADLO DP-M

TRYSKA

DĚLIČ

NÁDRŽ S DÁVKOVACÍM ČERPADLEM DP-M

Tramvaje - okolky

TRAMVAJE / METRO

KOMBINACE DÁVKOVACÍHO ČERPADLA A NÁDRŽE S PŘÍSLUŠENSTVÍM A KOMPRESOREM PRO SAMOSTATNOU VÝROBU TLAKOVÉHO VZDUCHU

OD BPK S DP-M SE LIŠÍ KONSTRUKCÍ VHODNOU PRO UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ DO KABINY ŘIDIČE - POD SEDADLO ATD.

MAZÁNÍ OKOLKŮ SNIŽUJE HLUK, HLAVNĚ KVÍLENÍ V ZATÁČKÁCH, COŽ JE ŽÁDOUCÍ HLAVNĚ V KONEČNÝCH STANICÍCH VE MĚSTECH

rdl.gif
xx.gif
DO-P - okolky

STARŠÍ SYSTÉM - DO-P

Řešení s tlakovou nádobou

MAZIVO JE PŘIVÁDĚNO Z TLAKOVÉ NÁDOBY K SAMOSTATNÉ DÁVKOVACÍ JEDNOTCE DP-P. DÁLE ROZVEDENO PŘES DĚLIČ K TRYSKÁM.

SYSTÉM JE STÁLE INSTALOVÁN NA MNOHA TYPECH VOZŮ V ČR I SR

TOTO ŘEŠENÍ BÝVÁ V PRAXI NAHRAZOVÁNO SYSTÉMEM RAILJET S BEZTLAKOU NÁDRŽÍ. 

DÁVKOVACÍ ČERPADLO DO-P

DOTAZ - Okolky
bottom of page