top of page
Anchor 7

Ekonomická rozvaha

(+420) 549 274 502

Výběr správného mazacího systému může podniku ušetřit mnoho finančních prostředků. Od jasně vyčíslitelného přínosu v podobě úspory mazací látky, jsou zde úspory další - nepřímé, avšak v praxi mnohem důležitější. Jedná se zejména o úsporu času pracovníků údržby, minimalizace nákladů na renovaci zařízení, jejichž životnost lze i několikanásobně prodloužit, minimalizace odstávek zařízení.
Důraz je nutné klást i na kvalitu mazacího zařízení. Zbytečná volba levnějšího, ale nesprávně navrženého, případně nekvalitního systému, může minimalizovat výsledný efekt úspory.
GRAF ZNÁZORŇUJÍCÍ ÚSPORU NÁKLADŮ NA MAZÁNÍ DÍKY ZAVEDENÍ CENTRÁLNÍHO MAZACÍHO SYSTÉMU
1. Úspora maziva

Počáteční pořizovací náklady centrálního mazacího systému jsou na první pohled vysoké. Ti, kteří hledí do budoucnosti, jsou však schopni vzít v potaz, že náklady se v budoucnu mnohonásobně vrátí. Už jen prostý fakt, že oproti ručnímu mazání je mazání centrální mnohem přesnější a vystačí si s výrazně nižšími dávkami maziva napovídá, že úspora mazací látky je značná. V grafu nahoře nad textem je názorně ukázána návratnost investice na CMS. Počáteční investice je kompenzována mnohem méně rostoucí křivkou nákladů CMS. Po relativně krátké době se obě nákladové křivky protnou, investice na nákup CMS je splacena a nový systém začíná skutečně "vydělávat".

2. Úspora času údržby 

V současné době je trendem snižovat práci údržby v podnicích na minimum, zároveň s důrazem na maximální využití těchto pracovníků tam, kde je to opravdu nutné. Největšími náklady v podniku jsou bezesporu mzdové náklady zaměstnanců. Když už je nutné na ně vynakládat takovou část firemních prostředků, je třeba dbát alespoň na to, aby byli pracovníci maximálně využiti. Doba specializovaných mazacích oddělení, jejichž úkolem bylo doplňovat mazivo do mazacích míst nebo zásobníků mazacích přístrojů v podnicích je nenávratně pryč. 

3. Úspora na opravách 

Jak už bylo uvedeno, pořizovací cena CMS se může zdát na první pohled vysoká. Nicméně co je to proti opravě zadřeného ložiska, ozubení lisu, či nutnosti generální opravy celého stroje za miliony korun! Je prokázáno, že používání kvalitních centrálních mazacích systémů vysoce snižuje pravděpodobnost poruchy systému a prakticky minimalizuje škody, které mohou vzniknout při nedostatečném mazání.

4. Úspora na prostojích 

Podobně jako úspora maziva, úspora času údržby a úspora na opravách je nedílnou součástí výhod zavedení CMS i úspora na prostojích. Podniky mívají často nasmlouvané plány výroby mnoho měsíců dopředu a každý prostoj způsobený závadou stroje znamená značnou ztrátu. Pravděpodobnost poruchy lze stanovit jen velmi obtížně. Pro zavedení kvalitního CMS však hovoří praxe, kdy se počet odstávek signifikantně snížil a poruchy přímo spojené s mazacím systémem prakticky odboural. I kdyby přesto něco selhalo, držíme pro Vás nonstop linku.

5. Ekologie

Množství použitého maziva se po zavedení kvalitního CMS výrazně sníží, dále je možné používat biologicky odbouratelné přípravky a mít tak argument pro získání nejrůznějších ekologických certifikátů, případně nejrůznějších dotací.

6. Sociální aspekty

Sociálními aspekty při zavádění CMS rozumíme zejména odstranění "špinavé" práce. Ruční mazání se vyznačuje především tzv. přemazáváním stroje resp. při dlouhých časových intervalech obchůzek nedomazáním stroje. Pracovníci se snaží opomenutí mazaní nahrazovat kvantitou mazací látky, dané místo je přemazáno, mazací látka se kompletně nevyužije a dochází ke znečištění pracovního prostředí. Centrální mazací systémy dovedou tyto negativní vlivy odbourat - mazanému místu dávají přesné množství látky a pokud firma využije možnosti centrálního doplňování, přichází obsluha strojů do styku s mazivem jen zřídka.

bottom of page