top of page

Dvoupotrubní systém

Popis a schéma

 

  • Dvoupotrubní centrální mazací systém, slouží k mazání strojů a strojních zařízení s velkým počtem mazacích míst (i 1000 a více), vzdálených až 100 i více metrů (hutě, válcovny, elektrárny, cementárny, cihelny, cukrovary, pivovary, hornictví, stavební stroje, potravinářské stroje atd).
 
  • Systém je velmi provozně spolehlivý, odolný proti mechanickému poškození a vlivům prostředí.
 
  • Snadno se docílí požadované množství maziva do jednotlivých mazacích míst (velikostí a regulací zdvihu pístu dávkovačů či změnou režimu provozu).
 
  • Dodávka maziva je zcela nezávislá na různých protitlacích v mazacích místech.
 
  • Počet mazacích míst může být kdykoliv změněn připojením nebo odpojením dávkovačů.
 
  • Je možná vizuální nebo elektronická kontrola dodávky maziva do důležitých mazacích míst a princip činnosti systému umožňuje snadnou automatizovatelnost provozu.
bottom of page