top of page

(+420) 549 274 502

RAILJET - DP-M /NOVÝ SYSTÉM/

VÝHODY

Dokonalejší konstrukce, levnější výroba, není třeba složité certifikace a atestů jako například svařovacího dozoru.

Doplňování nádrže může probíhat jako prosté dolévání maziva, není třeba nádrž odtlakovat.

Snadná instalace přídavných prvků, například hladinoměru.

Systém je kompaktní - nádrž na mazivo a dávkovací čerpadlo jsou v jednom celku - snazší montáž.

Zvýšení bezpečnosti.

POPIS

Jedná se o zcela nový, nejpokročilejší systém mazání okolků kolejových vozidel. Provedení navazuje na systém DP-P, který přinesl revoluční změnu v dosavadním pojetí mazání okolků. Oproti nejrozšířenějšímu systému, DO-P, není nutné tlakovat nádrž s mazivem.

 

Na následující animaci je ukázána funkce dávkovacího čerpadla DP-P (funkce je shodná s DP-M, který se liší pouze umístěním ventilů vně čerpadla).

 

 

čerpadlo DP-M

tryska

dělič

Tlakový vzduch je přiváděn do čerpací jednotky, ve které se dělí do dvou větví -

  • horní, která přenastaví píst jednotky, který vytlačí mazivo do

  • spodní, která strhává vytlačené mazivo a vytvořená směs je dále vedena do děliče a trysek.

bottom of page