top of page

TYPY CENTRÁLNÍCH MAZACÍCH SYSTÉMŮ

Centrální mazací sysémy řadíme na základní, tj. univerzální a speciální, přímo určené pro dané zařízení. Není-li Vám jasné, jaký systém je pro váš provoz nejvhodnější, kontaktujte nás.

JEDNOPOTRUBNÍ SYSTÉM

 • Do cca 100 mazacích míst, vzdálených až několik desítek metrů.
 • Osazují se jím především stroje (obráběcí, textilní, tvářecí, polygrafické, balící, na tlakové lití apod.), řetězy, manipulační technika, části strojů atd.
 • Použitím různých velikostí dávkovačů (popř. jejich spojením) se docílí požadovaná množství maziva do jednotlivých mazacích míst.
 • Počet mazacích míst lze kdykoliv zvýšit připojením dalších dávkovačů, případně snížit odpojením přebytečných dávkovačů.
 • Rozvodné potrubí je během přestávky odlehčeno (není zatíženo pracovním tlakem). Systém je velmi snadno automatizovatelný.

PROGRESIVNÍ SYSTÉM

 • Progresivní centrální mazací systém je určen pro stroje a strojní zařízení do cca 100 (i více) mazacích míst vzdálených desítky metrů.
 • Je určen hlavně pro tvářecí, obráběcí, textilní, balící, transportní atd. stroje, mobilní zařízení (podvozky a technologické nástavby), části technologických komplexů (např. hutí, válcoven, elektráren, cementáren, chemiček, skláren, cukrovarů, pivovarů) atd.
 • Systém je provozně velmi spolehlivý, odolný proti mechanickému poškození a vlivům prostředí.
 • Uspořádáním a provedením rozdělovačů docílíme dodávání požadovaného množství maziva do jednotlivých mazacích míst v širokém rozsahu.
 • Princip funkce umožňuje 100% kontrolu (proti „ucpání i prasknutí“) dodávky maziva do všech mazacích míst. Systém nevyžaduje speciální funkci zdroje tlakového maziva a je velmi snadno automatizovatelný.

DVOUPOTRUBNÍ SYSTÉM

 • Pro mazání strojů a strojních zařízení s mnoha (i 1000 a více) mazacími místy, vzdálených přes 100 metrů (hutě, válcovny, elektrárny, cementárny, cihelny, cukrovary, pivovary, hornictví, stavební stroje, potravinářské stroje atd).
 • Systém je velmi provozně spolehlivý, odolný proti mechanickému poškození a vlivům prostředí.
 • Snadno se docílí požadované množství maziva do jednotlivých mazacích míst (velikostí a regulací zdvihu pístu dávkovačů či změnou režimu provozu).
 • Dodávka maziva je zcela nezávislá na různých protitlacích v mazacích místech.
 • Počet mazacích míst může být kdykoliv změněn připojením nebo odpojením dávkovačů.

VÍCEPOTRUBNÍ SYSTÉM

 • Vícepotrubní centrální mazací systém slouží k mazání strojů a strojních zařízení od několika do cca 60-ti i více mazacích míst a do vzdálenosti max. cca 20 metrů.
 • Tento systém je vhodný pro mazání kompaktních celků a používá se především pro dopravu mazací látky do třecích dvojic, u kterých není nutná 100% kontrola dodávky.​ 
 • Množství maziva pro každé jednotlivé mazací místo (skupinu mazacích míst) se nastavuje přímo na mazacím přístroji (popř. spojováním vývodů), celkové dodávané množství je možné měnit volbou režimu provozu.
 • Pomocí vhodných rozdělovačů je možné rozšířit počet mazacích míst a částečně kontrolovat dodávku maziva do těchto mazacích míst.
 • Systém je velmi jednoduchý z konstrukčního i uživatelského hlediska.

MAZÁNÍ OLEJOVOU MLHOU

 • Mazání olejovou mlhou se používá pro dopravu mazací látky do uzavřených (valivá i kluzná ložiska) i otevřených (ozubené převody, kluzná vedení, řetězy atd.) mazaných míst. 
 • V mazacím agregátu se do proudícího tlakového vzduchu podtlakem přisává mazací látka a ve formě olejové mlhy je rozvětvujícím se potrubím (bez použití dávkovačů či rozdělovačů) přiváděna k mazacím místům. Ve vstupu do mazacího místa je umístěna kondenzační tryska, ve které se vysrážejí z olejové mlhy kapky maziva a ty jsou tlakovým vzduchem dopraveny na třecí plochy. Kondenzací se zamezuje unikání olejové mlhy z mazaných míst do okolí a mazivo ve formě kapek má lepší mazací schopnost než olejová mlha. Prostor uzavřených mazaných míst musí být opatřen kanály pro odvádění tlakového vzduchu a maziva. 
 • Potřebné relativní množství maziva do jednotlivých mazaných míst se dosáhne použitím příslušných velikostí kondenzačních trysek.  
 • Tlakový vzduch mazací místa též ochlazuje a vytváří v nich přetlak, který zabraňuje vnikání nežádoucích látek z okolí. 
 • Mazací látku ve formě olejové mlhy lze dopravovat do několika až stovek (i tisíců) mazacích míst vzdálených až mnoho set metrů od mazacího agregátu.

DOTAZ NA MAZACÍ SYSTÉM

Nejste si jisti, jaký typ mazacího systému je pro Vás nejvhodnější? Konzultujte s námi.

volejte na +420 549 274 502

nebo pište na spondr@spondrcms.cz

Thanks! Message sent.

bottom of page