top of page

Mazání jeřábových drah KS-A

VÝRAZNÉ SNÍŽENÍ OPOTŘEBENÍ JEŘÁBOVÝCH KOL - AŽ 3x

Kola jeřábu jsou díky vysokému zatížení (hmotnost nákladu i jeřábu samotného) vystavena silnému tlaku vedoucímu k jejich opotřebení, vrstva maziva rychlost opotřebení snižuje a VÝRDŽ KOL AŽ ZTROJNÁSOBÍ.

ÚSPORA PRÁCE ÚDRŽBY

Kola jeřábu je nutné po čase měnit. Aplikací mazacího systému výrazně prodloužíte interval výměn a uštříte práci i peníze vynaložené na údržbě zařízení, možnost efektivnějšího využití pracovníků údržby.

VÝRAZNÉ SNÍŽENÍ OPOTŘEBENÍ JEŘÁBOVÝCH DRAH

Jeřábové dráhy, koleje, jsou instalovány ve výrobní hale a jejich výměna, případně renovace, je technologicky velmi náročná a nákladná. Snížením jejich opotřebení se výrazně zvyšuje životnost a také funkčnost celého zařízení.

ZKRÁCENÍ ČASU ODSTÁVEK ZAŘÍZENÍ

Díky nasazení centrálního mazacího systému se celkově snižují náklady na práci i čas pro údržbu zařízení. Zkrácení servisního času - až 3x, sniží vaše náklady a zároveň SNIŽUJE RIZIKO NEPLÁNOVANÉ ODSTÁVKY.

Centrální mazání - úspora

GRAF NÁVRATNOSTI INVESTICE:

 

Zelená křivka vyjadřuje náklady po zavedení CMS - nižší nárůst, než při absenci mazání (červeně).

 

Investice na CMS a montáž je zobrazena na nákladové ose - díky výrazné úspoře na údržbě je však vyšší počáteční náklad minimalizován a již po několika měsících se realizuje úspora ze zavedení centrálního mazání.

 

ZARUČENÁ NÁVRATNOST INVESTICE - CMS SE DÍKY ÚSPORÁM ZAPLATÍ V

ŘÁDECH MĚSÍCŮ, DÁLE UŽ POUZE "VYDĚLÁVÁ"

Popis systému:

 

  • Přípravkem KS-A se nanáší na oba boky kolejnic jeřábové dráhy mazací film, čímž se podstatně snižuje opotřebení kolejnic a nosných kol jeřábu. Přípravek se umísťuje na konstrukci pojezdu. Kotouče přípravku se odvalují po bocích kolejnic a nanášejí mazivo na třecí plochy. Pro každou kolejnici se aplikuje jeden přípravek KS-A. Do kotoučů přípravků KS-A se mazivo dopravuje axiálně způsobem dle požadavku.
 
  • Systém je snadno automatizovatelný a podle potřeby také kontrolovatelný.
 
bottom of page