top of page

Jednopotrubní systém

Popis a schéma

 

  • k mazání strojů a strojních zařízení do cca 100 (i více) mazacích míst, vzdálených až několik desítek metrů.
  • Osazují se jím především stroje (obráběcí, textilní, tvářecí, polygrafické, balící, na tlakové lití apod.), řetězy (pracovní i poháněcí), manipulační technika, části strojů atd.
  • Použitím různých velikostí dávkovačů (popř. jejich spojením) se docílí požadovaná množství maziva do jednotlivých mazacích míst.
  • Počet mazacích míst lze kdykoliv zvýšit připojením dalších dávkovačů, případně snížit odpojením přebytečných dávkovačů.
  • Rozvodné potrubí je během přestávky odlehčeno (není zatíženo pracovním tlakem). Systém je velmi snadno automatizovatelný.
  • Princip funkce systému umožňuje částečně automatickou kontrolu ucpání nebo prasknutí.
bottom of page