MAZÁNÍ V KOLEJOVÉ DOPRAVĚ 

 

NEZBYTNÁ SOUČÁST KOLEJOVÉHO VOZIDLA

Efekt přítomnosti mazací látky mezi kolem a kolejnicí drážního vozidla je zkoumán od 70. let 20. století. Velmi záhy se experimentálně ověřil předpoklad, že její přítomnost snižuje tření, opotřebení a násobně prodlužuje životnost kol. 

 

Společnost DELIMON následně vyvinula první zařízení mazání okolků, označený jako Delimon RE, který si velmi brzy získal příznivce výrobců i provozovatelů kolejových vozidel a objevil se i v tehdejším ČSSR, kde se licenčně vyráběl a byly jím osazeny stovky lokomotiv. Mezi drážními pracovníky je dodnes zažitý termín Delimonka.

 

Zařízení prošlo do dnešní doby modernizací, nicméně původní systémy Delimon RE nalezneme stále na mnoha lokomotivách v České republice i na Slovensku.

REFERENCE A VÝHODY SYSTÉMU DELIMON

Výrobce DELIMON (nyní pod značkou BijurDelimon) působí na přední pozici v oboru desítky let, za které si získala celosvětový respekt zejména díky velmi vysoké kvalitě provedení systémů, které splňují nejpřísnější drážní normy a svou odolností a životností daleko přesahují běžné standardy.

>> POSKYTUJEME KOMPLEXNÍ SLUŽBY <<

 - Zhodnocení možností a technický návrh zdarma.

 - Využití bohatých firemních zkušeností při nastavení a optimalizaci systému.

 - Bezplatná asistence při montáži prvního kusu a zaškolení obsluhy.

 - Okamžitá skladová dostupnost většiny prvků a náhradních dílů.

>> OVĚŘENÁ KVALITA A SPOLEHLIVOST <<

Za kvalitou našich výrobků si stojíme. Důkazem je poskytování nadstandardní záruky na všechny prvky zařízení. Systémy splňují evropské i světové drážní normy, jsou certifikovány a testovány pro provoz v nejnáročnějších podmínkách. Velmi krátkou návratnost investice deklarují provedené analýzy LCC a vynikající hodnoty MTBF apod.

>> CELOSVĚTOVÁ PŮSOBNOST <<

BIJUR DELIMON INTERNATIONAL je v současné době globální společností s hustou sítí distributorů a obchodních zastoupení, které nalezneme na všech kontinentech. Je proto samozřejmostí zajistit dodávku náhradních dílů i případný servis kdekoli na světě. Český a slovenský trh exkluzivně zastupuje přes 25 let společnost ŠPONDR CMS.

>> REFERENCE - ŘEŠENÍ BEZ OHLEDU NA POČET KUSŮ <<

Mezi naše zákazníky patří nejen velké společnosti jako ČESKÉ DRÁHY, ŠKODA TRANSPORTATION nebo CZ LOKO, ale i podniky s vlečkovým provozem nebo drobní dopravciVzhledem k obrovskému množství realizovaných projektů jsme schopni nabídnout konkurenceschopnou cenu i při zachování špičkové kvality.

PŘEDSTAVENÍ SYSTÉMU RAILJET - NEJNOVĚJŠÍ S BEZTLAKOU NÁDRŽÍ

Mazací systém se vyznačuje vysokou variabilitou použitých prvků. Velkou výhodou je kompaktnost agregátů, kdy jsou v jednom místě sdruženy všechny funkční prvky. Z důvodu respektování zástavbových rozměrů je však možné prvky instalovat samostatně.

ZÁKLADNÍ MAZACÍ AGREGÁT

 • Nádrž maziva

 • Dávkovací čerpadlo

 • Elektromag. ventil

NEBO

S VÝROBOU TLAK. VZDUCHU

 • Prvky základního systému

 • Vzdušník

 • Kompresor

Dělič
množství

Trysky

Ošetřená náprava

ŘÍZENÍ  PROBÍHÁ NA ZÁKLADĚ IMPULSU Z ŘÍDICÍHO SYSTÉMU VOZIDLA. ZVOLENÝ ZPŮSOB ZÁVISÍ NA CHARAKTERU PROVOZU

ČASU JÍZDY
​např. každých 8 vteřin
UJETÉ DRÁHY
​např. každých 600 metrů
KOLEJ. OBLOUKU
​např. <60 metrů v poloměru 
NATOČENÍ NÁPRAVY
dle detekce vychýlení
SOUŘADNIC GPS
přesně určené body na trati

>> KOMPAKTNÍ KONSTRUKCE: Nádrž sdružuje všechny hlavní funkční prvky, dávkovací čerpadlo, elektromagnetické ventily, hladinová čidla ad. v jeden celek.

>> VYSOKÁ ODOLNOST: Díky kompaktní konstrukci je nádrž vysoce odolná vůči vnějším vlivům. Je možné dodat zařízení i s vyšším stupněm krytí (např. IP68).

>> BEZŮDRŽBOVÝ PROVOZ: Zařízení nevyžaduje žádnou speciální údržbu. Čerpadlo, dělič i trysky jsou designovány tak, aby v nich mazivo nezasychalo.

>> VARIABILNÍ, STAVEBNICOVÉ PROVEDENÍ: Všechny prvky systému jsou snadno vyměnitelné a nahraditelné za použití běžného dílenského nářadí.

>> POUŽITELNOST I PRO ToRUvedený systém zvládne i ošetřit hlavu kolejnice (systém ToR). Vzhledem k vyšší spotřebě se užije DP-M s dávkou 250 mm3.

Příklad variabilty systému: 1 nádrž 8 kol.

Na obrázku je příklad nádrže se 2 čerpadly s 4 vývody pro ošetření až 8 kol z jednoho místa.

VÝBĚR Z PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH V ČR

Výrobce DELIMON (nyní pod značkou BijurDelimon) působí na přední pozici v oboru desítky let, za které si získala celosvětový respekt zejména díky velmi vysoké kvalitě provedení systémů, které splňují nejpřísnější drážní normy a svou odolností a životností daleko přesahují běžné standardy.

 • LOKOMOTIVA EFFISHUNTER (CZE)

   

  Výrobce CZ LOKO, mazání okolků DELIMON, základní systém s nádrží BPK a dávkovacím čerpadlem DP-M. Mazána vždy kola první nápravy ve směru jízdy. 

 • S-BAHN PRO MĚSTO CHEMNITZ (GER)

   

  Výrobce ŠKODA TRANSPORTATION, mazání okolků DELIMON, atypický typ nádrže umožňující instalaci dvou nezávislých hladinových čidel pro umožnění vzdáleného plnění. 

 • TRAMVAJ PRO MĚSTO MIŠKOLC (HUN)

  Výrobce ŠKODA TRANSPORTATION, mazání okolků DELIMON, agregát s vlastní výrobou tlakového vzduchu, oboustranná tryska pro mazání vnější i vnitřní strany okolku, čidlo minimální hladiny.

STARŠÍ SYSTÉMY 

 SYSTÉM DELIMON RE 

STLAČENÝ VZDUCH

TLAKOVÁ

NÁDOBA S

MAZIVEM

re.gif
re.gif

MAZIVO

Směs mazivo-vzduch vzniká až v trysce. Do ní je mazivo přiváděno z tlakové nádoby. 

 

Nevýhodou systému je relativně těžká tryska, která je umístěna nad kolem.

 

Při delším odstávce dochází k zasychání maziva v trysce a k jejímu následnému zablokování

 SYSTÉM DELIMON DO-P 

Směs mazivo-vzduch vzniká v dávkovacím čerpadle DO-P, která je přes dělič vedena do konstrukčně jednoduché a relativně lehké trysky.

Nevýhodou je stále přetrvávající nutnost použití tlakové nádoby. Z toho důvodu bývá nahrazován systémem s beztlakou nádrží.

STLAČENÝ VZDUCH

MAZIVO

TLAKOVÁ

NÁDOBA S

MAZIVEM

SMĚS MAZIVO-VZDUCH

Tyto systémy stále nalezneme na mnoha jednotkách v ČR i SR. Ač bývají nahrazovány systémem s beztlakou nádrží BPK, v některých případech je technicky i ekonomicky změna problematická. I z toho důvodu jsme stále schopni dodávat náhradní díly i pro tyto systémy.

V případě zájmu o bližší informace a posouzení možnosti modernizace systému nás neváhejte kontaktovat.

 

ŠPONDR CMS, spol. s r. o., IČ: 25530674, DIČ: CZ25530674

Provozovna (dodávky atd.):

ŠPONDR CMS, spol. s r. o.

Ječná 26a

621 00 Brno

Czech Republic

Sídlo (jen fakturace):

ŠPONDR CMS, spol. s r. o.

Terezy Novákové 79

621 00 Brno

Czech Republic

Bankovní spojení

CZK: 27-0484820207/0100

EUR: 43-1275980217/0100 

KB, a. s.,

Brno-město

07:00-16:30
NON-STOP SERVIS

NAPIŠTE NÁM

GOOGLE MAP - v případě nesprávného zobrazení klikněte sem nebo zadejte souřadnice: 49°14'32.8"N 16°34'43.8"E

© 2015 by ŠPONDR CMS, spol s r. o.